English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 14 = Nr 1048 (1989)
Found : 85
View:
1. 

Słowo wstępne

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bąk, Roman ; Matyja, Tomasz ; Mrówczyńska, Bogna : Zastosowanie mikrokomputera IBM-PC do oceny wytrzymałości zestawów kołowych pojazdów szynowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Marciniak, Józef : Badanie zużycia obręczy zestawów kołowych wybranych serii kolejowych pojazdów szynowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Gąsowski, Włodzimierz ; Stasiak, Leszek : Badania wytrzymałości zmęczeniowej wagonowych osi zestawów kołowych w ośrodku korozyjnym. Korozja stykowa

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Barylski, Adam ; Koc, Władysław : Sposoby zmniejszenia intensywności bocznego zużycia szyn w łukach linii SKM Gdańsk-Gdynia

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dyja, Henryk [et al.] : Badania wybuchowego umacniania warstw wierzchnich szyn przeznaczonych na elementy rozjazdów kolejowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Feld, Mieczysław ; Biegalski, Henryk : Przecinanie szyn S49 ściernicami elektrokorundowymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lesiak, Piotr : Symulacyjne Badania modeli wad dla celów defektoskopii ultradźwiękowej szyn

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Piec, Paweł : Wpływ żeliwnych wstawek hamulca klockowego na powstawanie zużycia falistego kół tocznych pojazdów szynowych oraz szyn

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sitarz, Marek ; Świtoński, Eugeniusz : Wpływ fizyko-mechanicznych własności warstwy wierzchniej kół zestawów kolejowych na parametry ich skrawania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Broś, Jan ; Kawałek, Anna : Badania modelowe wytrzymałości zmęczeniowej elementów połączeń wciskowych w zestawach kołowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bąk, Roman ; Matyja, Tomasz : Procedury układania i rozwiązywania dużych układów równań uzupełniające system programów KOŁO-PC

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bejenka, Krystyna ; Marciniak, Zygmunt ; Medwid, Marian : Wpływ smarowania obrzeży kół lokomotyw spalinowych w elektrycznych na tempo ich zużycia

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography