English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 22 = Nr 1210 (1994)
Found : 2782
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ubysz, Aleksander : Opracowanie na bazie gazoliny stabilizowanej paliw do silników ZI

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Müller, Ludwik : Problemy diagnozowania przekładni zębatych dużych mocy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chmurawa, Manfred ; Olejek, Grzegorz : Zazębienie cykloidalne przekładni planetarnej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gębczyński, Henryk ; Pamuła, Wiesław : Automatyczne rozliczanie stacji paliw

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gombitova, Jana : Wprowadzenie linii dużych prędkości do istniejących stacji kolejowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dannenberg, Hartmut : Programmsystem BBI bau- und betriebsplanung für Instandhaltungsarbeiten

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Figlus, Tomasz ; Wilk, Andrzej : Symulacyjna metoda wyznaczania drgań kadłuba silnika spalinowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Filipczyk, Jan : Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego silnika na poziom emisji zanieczyszczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Flekiewicz, Marek : Studium eksperymentalne nad wykorzystaniem mieszaniny wodoru i metanu do napędu silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Gardulski, Janusz : Zalety i wady metod diagnozowania amortyzatorów samochodów osobowych

Find similar objects  |  Add to bibliography