English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 24 = Nr 1268 (1995)
Found : 1553
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wilk, Andrzej ; Olejek, Grzegorz : Polioptymalizacja przekładni walcowych wielostopniowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dziubiński, Jerzy ; Adamiec, Piotr : Techniki łączenia szyn kolejowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mikulski, Jerzy : Pojęcie okna tolerancji w bezpiecznych układach sterowania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Skorwider, Jerzy ; Żochowska, Renata : Automatyzacja pomiarów ruchu drogowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wilk, Andrzej ; Łazarz, Bogusław : Wyznaczanie obciążeń dynamicznych przekładni walcowej o zębach skośnych z uwzględnieniem zużycia zębów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gustof, Piotr ; Wilk, Krystian : Wpływ sposobu traktowania spalin na parametry cieplne czynnika podczas spalania paliwa w silniku

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ubysz, Aleksander : Charakterystyka zużycia paliwa przez współczesne pojazdy samochodowe za pomocą syntetycznego wskaźnika ekonomiczności pojazdu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ubysz, Aleksander : Charakterystyka ogólna współczesnych silników pojazdów samochodowych na podstawie wybranych parametrów i wskaźników

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Filipczyk, Jan ; Król, Aleksander ; Krzemień, Eugeniusz : Zastosowanie metody skanowania obrazu do oceny zużycia powierzchni elementu pary trącej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Filipczyk, Jan ; Krzemień, Eugeniusz : Badania symulacyjne przepływu czynnika roboczego przez układ dolotowy silnika ZI zasilanego gazem

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Środowiska

Find similar objects  |  Add to bibliography