English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 29 = Nr 1358 (1997)
Found : 2782
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ubysz, Aleksander : Wpływ dynamiki pojazdów samochodowych na ich sprawność energetyczną

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ubysz, Aleksander ; Kałuża, Eugeniusz : Compound bike - rower o napędzie hybrydowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kałuża, Eugeniusz ; Ubysz, Aleksander : Graniczne parametry trakcyjne pojazdów akumulatorowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spisy treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Figlus, Tomasz ; Wilk, Andrzej : Symulacyjna metoda wyznaczania drgań kadłuba silnika spalinowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Filipczyk, Jan : Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego silnika na poziom emisji zanieczyszczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Flekiewicz, Marek : Studium eksperymentalne nad wykorzystaniem mieszaniny wodoru i metanu do napędu silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gardulski, Janusz : Zalety i wady metod diagnozowania amortyzatorów samochodów osobowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Wpływ parametrów konstrukcyjnych na obciążenia elementów przekładni obiegowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Madej, Henryk : Selekcja widmowa sygnałów drgań w diagnostyce silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sitarz, Marek ; Mańka, Adam ; Hełka, Andrzej : Zagadnienia cieplne w systemie koło - klocek hamulcowy. Cz. 2

Find similar objects  |  Add to bibliography