English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 31 = Nr 1392 (1998)
Found : 113
View:
1. 

Marciniak, Józef : Elektryczne pojazdy trakcyjne nowych generacji - rozwiązania obwodów głównych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pabiańczyk, Jan : Rozwój pojazdów trakcyjnych w perspektywie integracji kolei europejskich - pojazdy trakcyjne wielosystemowe

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bajon, Wiesław ; Różowicz, Jan : Koncepcja konstrukcji do utrzymania układu chłodzenia lokomotywy spalinowej TEM2 w podwyższonej temperaturze podczas przestoju zimowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bałaziński, Edward ; Chabraś, Zbigniew ; Grajnert, Jacek : Charakterystyka sprężyny pneumatycznej pracującej przestrzennie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bogacz, Roman : Uszkodzenia szyn i kół spowodowane dynamicznym oddziaływaniem szybkich pojazdów szynowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Borys, Czesław : Nowe konstrukcje wagonów osobowych na prędkość V = 200 km/h opracowane w OBRPS w latach 90.

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Choromański, Włodzimierz : Zagadnienia modelowania i symulacji układu dynamicznego pojazd szynowy - stanowisko do badań bezpieczeństwa

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cichocki, Zbigniew : Drgania toru kolejowego wywołane ruchem pojazdów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Durzyński, Zbigniew : Diagnostyka układów biegowych pojazdów szynowych na bazie sygnałów wibroakustycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gąsowski, Włodzimierz : Analiza wzorów do obliczania oporów ruchu pociągów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Groll, Witold ; Wolfram, Tadeusz : O niektórych czynnikach wpływających na dopuszczalną prędkość jazdy pociągu pasażerskiego w łuku

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Grzyb, Andrzej : Optymalizacja sprzęgła do układu napędowego lokomotywy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Handkiewicz, Jerzy : Porównanie wyników badań i obliczeń wytrzymałościowych ramy wózka 11ANa

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kacprzak, Jan : Ocena sprawności układu napędowego elektrycznych pojazdów trakcyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwaśnikowski, Jerzy : Wybrane charakterystyki pojazdów trakcyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography