English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 36 = Nr 1429 (1999)
Found : 60
View:
1. 

Krużyński, Marek ; Lewandowski, Mieczysław ; Majewski, Marek : Tor doświadczalny PKP - przykład powiązań transportu kolejowego z nauką i przemysłem

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Krychniak, Stefan : Certyfikacja wytwórców kolejowych zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mikulski, Jerzy ; Sobański, Marek : Bezpieczeństwo systemów sterowania rucem kolejowym w świetle wymagań norm CENELEC

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Siuta, Tadeusz : Praktyczne możliwości uzyskania wysokiej klasy czystości paliwa w układzie zasilania silnika wysokoprężnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Siuta, Tadeusz ; Szlachta, Zygmunt : Analiza możliwości poprawy jakości oczyszczania oleju w układzie smarowania silnika spalinowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tomczyk, Jerzy : Automatyzacja maszyn transportu bliskiego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Contents

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Krużyński, Marek : Zużycie szyn w łukach o małych promieniach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Cichocki, Zbigniew ; Grzyb, Andrzej : Nieliniowość podłoża przy modelowaniu układu dynamicznego pojazd szynowy - tor

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bogacz, Roman ; Grzyb, Andrzej : Analiza dynamiczna drgań wzdłużnych pociągu wzbudzanych lokomotywą elektryczną

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dżuła, Stanisław : O problemach dynamicznych przy wysokich prędkościach jazdy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kumaniecka, Anna : Badania symulacyjne układu lina zasilająca - pantograf

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Marciniak, Józef : Cechy i właściwości kolejowych pojazdów szynowych nowych generacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography