English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 38 = Nr 1433 (1999)
Found : 2775
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mikulski, Jerzy ; Pawlicki, Michał : Mikroprocesorowe sterowanie napędami zwrotnicowymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pawlicki, Jerzy ; Ižvolt, Libor : Metody diagnostyki podtorza

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pawlicki, Jerzy ; Schlosser, František : Kontrola jakości w drogownictwie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pawlicki, Jacek ; Gombitová, Janka ; Maliček, Ivan : Przekształcanie węzłów torowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pawlicki, Jerzy ; Karoń, Grzegorz ; Żochowska, Renata : Parkowanie w śródmieściu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lipińska-Słota, Alina : Wybrane zagadnienia transportu multimodalnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kochańczyk, Marek : Analiza możliwości wyrównania rozkładu obciążenia na szerokości koła

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Figlus, Tomasz ; Wilk, Andrzej : Symulacyjna metoda wyznaczania drgań kadłuba silnika spalinowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Filipczyk, Jan : Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego silnika na poziom emisji zanieczyszczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Flekiewicz, Marek : Studium eksperymentalne nad wykorzystaniem mieszaniny wodoru i metanu do napędu silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography