English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 42 = Nr 1524 (2001)
Found : 218
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Skorwider, Jerzy : Elementy systemu integracji środków transportu miejskiego w aglomeracji górnośląskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Piecha, Jan ; Wąsik, Rafał : Sieć neuronowa o skończonej liczbie wektorów wejściowych jako automat sterujący węzłem sygnalizacji drogowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Gardulski, Janusz ; Madej, Henryk : Wpływ rozmieszczenia pasażerów na drgania nadwozia samochodów osobowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Flekiewicz, Marek ; Kubica Grzegorz : The method of practical verification of the mathematical model of gas engine powered by LPG

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Folęga, Piotr ; Wilk Andrzej : Numeryczna analiza stanu naprężenia wieńca zębatego tulei podatnej za pomocą MEB

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Woch, Janusz : Uproszczone modele przepustowości sieci kolejowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Żochowska, Renata ; Karoń, Grzegorz : Informatyczne narzędzia wspomagania planowania zamknięć w sieciach transportowych - wizualizacja bazy danych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Adamiec, Piotr ; Dziubiński, Jerzy : Zużycie ścierno-adhezyjne i zmęczeniowo-kontaktowe szyn

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sitarz, Marek ; Sładkowski, Aleksander ; Chruzik, Katarzyna : Analiza wytrzymałościowa połączenia montażowego koło-oś

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Markusik, Sylwester ; Nowakowski, Piotr : Wyznaczanie sztywności i tłumienia taśm rurowych z wykorzystanie programu "taśma"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Celiński, Ireneusz : Stochastyczne charakterystyki strumieni ruchu na skrzyżowaniach drogowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pordzik, Mariusz : Zastosowanie sterowania liniowego w liniowych modelach teorii car-following

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography