English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 47 = Nr 1586 (2003)
Found : 670
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wankiewicz, Michał : Kolejowe przewozy regionalne - teoria i praktyka, problemy i rozwiązania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mężyk, Anna : Transport zbiorowy w polityce transportowej Polski

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Żak, Anna ; Gregorowicz, Jan : GIS efektywnym narzędziem wspomagającym analizy komunikacyjne

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Perenc, Józef : Dostosowanie krajowego transportu do uregulowań w Unii Europejskiej - aspekt regionalny

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Starowicz, Wiesław : Organizacja sfery podaży usług transportowych na rynku kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bałuch, Henryk : Metoda określania kosztów eksploatacji dróg kolejowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Broul, Jaroslav ; Řezáč, Miloslav : The construction adaptation for considerable road safety I/48 in Ostrava region in Czech Republic

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bryniarska, Zofia : Weekendowe zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bryniarska, Zofia ; Starowicz, Wiesław : Struktura przejazdów pasażerów według rodzajów biletów w różnych miastach Polski

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Chwesiuk, Krzysztof : Możliwości techniczno-organizacyjne łańcucha transportowego morsko-lądowego Skandynawia - rejon Morza Śródziemnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Chwieduk, Andrzej : Ustalanie danych o potokach pasażerów dla potrzeb systemu kolejowych przewozów regionalnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Chyba, Andrzej : Badania systemów przewozów pasażerskich wybranych powiatów w województwie małopolskim

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Cieślakowski, Stanisław Janusz : Zużycie energii do kształtowania bezpieczeństwa wagonów w grawitacyjnych systemach rozrządowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Długosz, Jan : Udział transportu towarowego w logistycznej obsłudze klienta

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography