English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 53 = Nr 1643 (2004)
Found : 2782
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Hrabovský, Leopold : Transport z wykorzystaniem przenośników taśmowych o specjalnej konstrukcji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Balak, Czesław ; Smoczek, Jarosław ; Szpytko, Janusz : Układ sterowania z logiką rozmytą w systemach napędowych suwnic pomostowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chmurawa, Manfred ; Gąska, Damian : Badanie dynamiki podnoszenia ładunku w suwnicy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Blum, Artur : Wpływ wieloletniej eksploatacji suwnic na deformację konstrukcji mostów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gruszka, Paweł : Zalety sprzęgła podatnego ze zmienną charakterystyką w napędzie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Halusiak, Sławomir ; Tomczyk, Jerzy : Wpływ akumulatora hydraulicznego na dynamikę napędów zasilanych z sieci stałociśnieniowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Hrabovský, Leopold ; Richtář, Michal : A measurement facility for the determination of coil helical springs rigidity

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Margielewicz, Jerzy : Numeryczne badania trajektorii ładunku w suwnicy pomostowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Markusik, Marta ; Mateusiak, Przemysław ; Markusik, Mirosław : Projektowanie systemów maszynowych z uwzględnieniem norm zarządzania środowiskowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Opasiak, Tadeusz : Współczynnik tłumienia wiskotycznego sprzęgieł podatnych oponowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zwolak, Jan ; Martyna, Marek : Wielokryterialna optymalizacja przekładni zębatych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography