English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 56 = Nr 1658 (2004)
Found : 244
View:
1. 

Janeczek, Tomasz : Wpływ parametrów konstrukcyjnych sondy do magnetycznych badań defektoskopowych na wykrywalność defektów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Adamiec, Piotr ; Dziubiński, Jerzy ; Bąkowski, Henryk : Ocena ilościowa procesu zużycia stali szynowej obrobionej cieplnie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Filipczyk, Jan ; Wieszała, Robert : Odpady w procesie eksploatacji samochodów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bąkowski, Henryk : Statystyczna i metalograficzna analiza procesu zużycia warstwy wierzchniej stali szynowej w gatunku 900A w wyniku oddziaływania czynników eksploatacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Krupa, Marcin ; Kuziak, Roman : Badania zmian zachodzących w warstwie wierzchniej stali szynowej na maszynie Amslera

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kobryń, Jarosław ; Wilk, Krystian : Analiza liczb kryteriałnych podobieństwa pod kątem ich zastosowania w bilansie energii silnika spalinowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Witaszek, Mirosław ; Witaszek, Kazimierz : Zużycie w układzie koło - szyna bez i z obecnością efektów utleniania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wilk, Andrzej ; Figlus, Tomasz : Diagnozowanie uszkodzeń łożysk tocznych przekładni z wykorzystaniem komputerowych analiz sygnałów drganiowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wieszała, Robert ; Filipczyk, Jan : Określenie wpływu lokalizacji autostrady A4 na odcinku Katowice - Ruda Śląska na środowisko przyrodnicze

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gardulski, Janusz ; Warczek, Jan : Diagnostyczne badania stanowiskowe zawieszeń samochodowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Flekiewicz, Marek : Sekwencyjny wtrysk paliwa gazowego w silnikach o zapłonie iskrowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Minimalizacja nadwyżek dynamicznych w układach napędowych z przekładnią zębatą

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Gardulski, Janusz ; Burdzik, Rafał : Cechy zawieszeń mechanicznych i hydropneumatycznych samochodów osobowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Łazarz, Bogusław ; Madej, Henryk ; Czech, Piotr : Analiza cepstralna jako źródło danych wejściowych dla klasyfikatora stopnia podcięcia zęba

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Łazarz, Bogusław ; Madej, Henryk ; Czech, Piotr : Klasyfikator neuronowy SVM oparty na ciągłej transformacie falkowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography