English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 58 = Nr 1688 (2005)
Found : 364
View:
1. 

Broul, Jaroslav ; Řezáč, Miloslav : The reliability of transport infrastructure in special conditions

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Hansel, Józef : Transport linowy w prawie polskim i Unii Europejskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rychlewski, Jeremi : Organizacja ruchu na rondach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bryniarska, Zofia ; Sapoń, Grzegorz ; Starowicz, Wiesław : Wyniki badań kolejowych pasażerskich potoków regionalnych na terenie województwa śląskiego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bryniarska, Zofia ; Starowicz, Wiesław : Kształtowanie systemu przewozów pasażerskich w województwie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chwieduk, Andrzej : Przesłanki pilnego uporządkowania przepisów ruchu kolejowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Chyba, Andrzej ; Chyba, Katarzyna : Zmiany w sektorze transportu pasażerskiego w Polsce

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cieślakowski, Stanisław Janusz : Zagadnienie bezpiecznej lokalizacji drugiego rozjazdu w systemach rozrządzania grawitacyjnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dera, Piotr : Istota stosowania metod benchmarkingowych oraz możliwe do zastosowania w tych metodach wskaźniki w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dmochowski, Eugeniusz : Zmodyfikowana kolej jednoszynowa nadzieją miejskiej komunikacji zbiorowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dmochowski, Piotr Andrzej ; Skorupski, Jacek : Metoda oceny płynności ruchu lotniczego kontrolowanego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Downar, Wojciech : Założenia procesowego podejścia do systemu transportowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dydkowski, Grzegorz : Integracja lokalnego transportu zbiorowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Figura, Janusz : Problematyka kwantyfikacji jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Frydecki, Jacek ; Wolski, Adam ; Abramowska, Ewa : Bezpieczeństwo transportu ładunków radioaktywnych drogą morską

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography