English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 63 = Nr 1741 (2006)
Found : 261
View:
1. 

Spisy treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Płaczek, Bartłomiej : Wzorce diagnostyczne dla systemów wideodetekcji ruchu drogowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Model dynamiczny stanowiska do badań przekładni zębatych pracujących w układzie mocy krążącej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Adamiec, Piotr ; Wawrzynek, Rafał ; Kubacki, Jerzy : Wpływ ekspozycji korozji tarczy hamulcowej na zmiany powierzchni tarczy i klocka hamulcowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filipczyk, Jan ; Kutrzyk-Nykiel, Aleksandra : Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego silnika na poziom emisji zanieczyszczeń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Flekiewicz, Marek : Wpływ ukierunkowania strugi wtryskiwacza gazowego na jakość mieszaniny powietrzno-gazowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gardulski, Janusz ; Konieczny, Łukasz ; Warczek, Jan : Przystosowanie stanowiska indykatorowego do wyznaczania sił tłumienia kolumny hydropneumatycznej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kobryń, Jarosław ; Wilk, Krystian : Analiza możliwości określenia kryteriów podobieństwa współcześnie produkowanych samochodowych silników spalinowych ZS i ZI

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Wpływ dokładności wykonania elementów na obciążenia łożysk przekładni obiegowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Markusik, Mirosław ; Cieśla, Maria : Badania modeli zarządzania jakością usług w lotniczym transporcie pasażerskim

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Macioszek, Elżbieta : Metody szacowania strat czasu pojazdów ponoszonych na małych rondach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Markusik, Sylwester ; Gąska, Damian ; Witaszek, Kazimierz : Badania przyspieszeń i poziomów drgań w suwnicach pomostowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kutrzyk, Aleksandra ; Filipczyk, Jan : Metody określania emisji spalin silników trakcyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography