English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 81 = Nr 1896 (2013)
Found : 1568
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Środowiska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Zarządzanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Sanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bartoszek, Bożena : Równoległy algorytm przeszukiwania dla znajdowania minimalnej doskonałej funkcji mieszającej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Daghestani, Mohamed : Implementacja pakietu komunikacyjnego dla transputerów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Francik, Jarosław ; Szmal, Przemysław : Wizualizacja synchroniczna algorytmów - realizacja w systemie SANAL

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pilch, Maciej ; Znamirowski, Lech : Realizacja programu ASIC/DI w Instytucie Technologii Elektronowej i Politechnikach

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Skowronek, Marcin ; Starzewska-Karwan, Ewa : Algorytmy optymalizacji w zadaniach modelowania

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Fagas, Rafał : Badanie przepustowości medium transmisyjnego w wieloprotokołowych sieciach NetWare

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Skowronek, Marcin : Wykorzystanie sieci NetWare do równoległej realizacji zadań modelowania

Find similar objects  |  Add to bibliography