English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Inicjacje w architekturze (2011-2013)
Found : 7
View:
1. 

Maryńczuk, Paweł, 2012, W poszukiwaniu funkcji. Funkcjonalizm : monografia wieloautorska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Załęcka-Myszkiewicz, Magdalena, 2013, W poszukiwaniu formy : monografia wieloautorska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zubel, Henryk, 2011, Model w poszukiwaniu idei projektowej : monografia wieloautorska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Balcer-Zgraja, Małgorzata, 2012, W poszukiwaniu funkcji. Postmodernizm : monografia wieloautorska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zubel, Henryk, 2013, Analizy w poszukiwaniu form : monografia wieloautorska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania Interdyscyplinarne w Architekturze - BIWA

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

ULAR : Odnowa Krajobrazu Miejskiego = Urban Landscape Renewal (2005-2013)

Find similar objects  |  Add to bibliography