English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Różycka, Danuta : Badania nad układami reakcyjnymi zawierającymi jony fosforanowe, mającymi znaczenie dla czystości fluorku glinowego i kriolitu (1973)
Found : 12
View:
1. 

Załącznik do rozprawy doktorskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Różycka, Danuta, 1973, Badania nad układami reakcyjnymi zawierającymi jony fosforanowe, mającymi znaczenie dla czystości fluorku glinowego i kriolitu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Glabisz, Urszula

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Pollo, Iwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Fligier, Mirosław : Badania nad niektórymi układami reakcyjnymi mającymi znaczenie dla wytwarzania związków fluorokrzemowych w oparciu o bazę fosforytową i fluorytową (1975)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Krysowski, Marian : Badania nad układami reakcyjnymi mającymi znaczenie dla technologii wodorofluorku amonowego i wodorofluorku sodowego (1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Fligier, Mirosław, 1975, Badania nad niektórymi układami reakcyjnymi mającymi znaczenie dla wytwarzania związków fluorokrzemowych w oparciu o bazę fosforytową i fluorytową

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Krysowski, Marian, 1965, Badania nad układami reakcyjnymi mającymi znaczenie dla technologii wodorofluorku amonowego i wodorofluorku sodowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Załącznik do rozprawy doktorskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Kowalski, Witold

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Załącznik do rozprawy doktorskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Grobelny, Marian : Badania w zakresie układów reakcyjnych mających znaczenie dla technologii fluorku glinowego w oparciu o kwas fluorokrzemowy (1966)

Find similar objects  |  Add to bibliography