English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Łaszczyk, Piotr : Analiza własności dynamicznych sieci rzeczywistych wymienników ciepła, wspomagana weryfikacją ich modeli (2000)
Found : 3
View:
1. 

Łaszczyk, Piotr, 2000, Analiza własności dynamicznych sieci rzeczywistych wymienników ciepła, wspomagana weryfikacją ich modeli

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Trybalski, Zdzisław

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Berezowski, Marek

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography