English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Czech, Piotr : Zastosowanie klasyfikatora neuronowego typu MLP przy wykorzystaniu deskryptorów uszkodzeń zębów kół pochodzących z analizy DWT
Found : 0
View:
No publications found. Try to modify query.