English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Czech, Piotr : Klasyfikator neuronowy typu RBF uczony za pomocą deskryptorów uszkodzeń zębów kół otrzymanych przy użyciu analizy CWT
Found : 0
View:
No publications found. Try to modify query.