English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Mnich, Stanisław : Przemieszczenia i deformacje górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej w świetle badań na numerycznym modelu blokowym
Found : 0
View:
No publications found. Try to modify query.