Kolekcja

Rozprawy doktorskie

Kolekcja zawiera pełne teksty i/lub streszczenia (autoreferaty) rozpraw doktorskich pracowników Politechniki Śląskiej lub obronionych na Politechnice Śląskiej, które zostały dostarczone do Biblioteki Głównej przez ich autorów. Teksty rozprawy doktorskich obronionych do 2010 r. dostępne są wyłącznie z komputerów zlokalizowanych w Bibliotece Głównej w Gliwicach oraz w Filiach Biblioteki (w Katowicach i w Rybniku). Rozprawy doktorskie obronione od 2010 r. dostępne są na podstawie umów licencyjnych zawartych z autorami prac. Kolekcja utworzona w ramach zadań realizowanych w projekcie „Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych” (nr EFRR POIG.02.03.02-00-045/10).
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę realizowane jest zadanie "Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej" (umowa nr 549/P-DUN/2018 – nr w Politechnice Śląskiej: 31/020/DUN18/0024-02), mające na celu rozbudowę kolekcji rozpraw doktorskich – informacje o projekcie na stronie Biblioteki Politechniki Śląskiej.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji