Kolekcja

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej

Kolekcja zawiera treści (artykuły, komunikaty i monografie) opublikowane w ramach poszczególnych serii „Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej" sygnowanych przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Treść zeszytów dostępna jest w formie struktury poszczególnych numerów do poziomu artykułów. Dostęp do treści jest nieograniczony. Kolekcja jest w trakcie uzupełniania – kolejność dodawania publikacji jest chronologiczna w obrębie poszczególnych serii „Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej". Szczegółowe informacje o kolekcji znajdują się w prezentacji .
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę realizowane jest zadanie "Digitalizacja i opracowanie rekordów analitycznych dla artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej" (umowa nr 549/P-DUN/2018 – nr w Politechnice Śląskiej: 31/020/DUN18/0024-01), mające na celu rozbudowę kolekcji Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej – informacje o projekcie na stronie Biblioteki Politechniki Śląskiej .

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (22)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji