Object structure

Title:

Doczyszczanie ścieków komunalnych po oczyszczaniu biologicznym z zastosowaniem procesu sorpcji i ciśnieniowych technik membranowych ; Polishing biologically treated wastewater by means of sorption and membrane pressure techniques

Creator:

Kamińska, Gabriela

Keywords:

ścieki komunalne ; techniki membranowe ; inżynieria środowiska ; sorpcja ; technologia wody i ścieków ; mikrozanieczyszczenia organiczne ; filtracja ciśnieniowa ; oczyszczanie ścieków komunalnych ; ciśnieniowa filtracja membranowa ; ciśnieniowa technika membranowa ; filtracja membranowa ; nanaomateriały węglowe ; oczyszczanie biologiczne ścieków

place:

Gliwice

Date:

2015

Contributor:

Bohdziewicz, Jolanta. Promotor ; Dudziak, Mariusz. Recenzent ; Włodarczyk-Makuła, Maria. Recenzent

Comment:

obrona: 2015-06-26

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system