Object structure

Title:

Udane projekty Open Access w Polsce : studia przypadków

Creator:

Grodecka, Karolina

Abstract:

Analiza kalendarium Open Access pokazuje, że ostatnie trzy lata (2010‐2013) były czasem intensywnych działań na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Środowiska naukowe, biblioteczne, rządowe i pozarządowe zintensyfikowały swoje prace w kierunku wspierania rozwoju i upowszechniania darmowego dostępu do wyników badań i publikacji naukowych.

Keywords:

otwarta nauka ; Open Access ; nauka ; szkolnictwo wyższe ; środowiska naukowe

place:

Toruń

Publisher:

Stowarzyszenie EBIB

Date:

2013

Contributor:

Bednarek-Michalska, Bożena. Red.

Resource Type:

książka

Series:

Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB ; Vol. 9

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-63458-05-8

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/141/272