Object structure

Title:

Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych

Creator:

Grodecka, Karolina ; Śliwowski, Kamil

Abstract:

Przewodnik składa się z kilku rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji. 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne. 3) Wolne licencje. 4) Domena Publiczna. 5) Katalog OZE. 6) Wyszukiwanie OZE. 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0. 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie. ; Kluczowym elementem przewodnika jest katalog serwisów otwartych zasobów edukacyjnych z podziałem na licencje. W przewodniku znajdują się także porady praktyczne dotyczące publikowania i oznaczania treści licencjami CC – m.in. schemat pozwalający określić gotowość do publikacji na CC, sposoby oznaczania licencją różnych typów plików, poprawnego znakowania treści licencją. Opisane zostały aplikacje ułatwiające poprawnie oznaczać autorstwo i licencją oraz sprawdzanie czy dany zasób został udostępniony na otwartych zasadach.

Keywords:

licencje Creative Commons ; wolne licencje ; nauka ; otwarta nauka ; otwarte zasoby edukacyjne ; Open Access

Edition:

wersja 5. zaktualizowana

place:

Warszawa

Publisher:

Fundacja Nowoczesna Polska

Date:

2014

Contributor:

Open Society Institute ; Koalicja Otwartej Edukacji

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-61730-12-5

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/OER_handbook_v5_online1.pdf