Object structure

Title:

Otwarte czasopisma : zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych

Creator:

Kulczycki, Emanuel

Abstract:

Autor wprowadza redaktorów czasopism naukowych w pojęcia związane z nowymi otwartymi modelami publikowania naukowego "open access" i krok po kroku wyjaśnia jak zakładać czasopismo otwarte lub transformować tradycyjne do takiego modelu. Celem broszury jest pomoc redaktorom, którzy chcieliby zmienić dotychczasową formę publikowania naukowego na nową elektroniczną dostępną w Internecie.

Keywords:

nauka ; czasopisma naukowe ; otwarta nauka ; otwarte zasoby edukacyjne ; Open Access

place:

Toruń

Publisher:

Stowarzyszenie EBIB

Date:

2013

Contributor:

Bednarek-Michalska, Bożena. Red.

Resource Type:

książka

Series:

Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB ; Vol. 8

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-63458-01-0

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/112/205