Object structure

Title:

Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego : informator dla polskich wydawców uczelnianych

Creator:

Bednarek-Michalska, Bożena

Abstract:

Broszura omawia nowe modele biznesowe otwartego publikowania naukowego, jakie pojawiły się na świecie. Jej celem jest dostarczenie nowej wiedzy na temt tego, jak wykorzystać narzędzia i metody, które pozwajają się przystosować wydawcom do nowych zjawisk w świecie komunikacji naukowej.

Keywords:

modele biznesowe ; otwarta nauka ; Open Access ; nauka ; publikacje naukowe ; wydawnictwa akademickie

place:

Toruń

Publisher:

Stowarzyszenie EBIB

Date:

2013

Contributor:

Bednarek-Michalska, Bożena. Red.

Resource Type:

książka

Series:

Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB ; Vol. 6

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-63458-02-7

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/111/203