Object structure

Title:

Otwarta nauka w Polsce 2014 : diagnoza

Creator:

Leśniak, Andrzej

Abstract:

Raport opisuje stan otwartości w polskiej nauce. Autorzy raportu prezentują kontekst instytucjonalny otwartej nauki, analizują jej aspekty prawne i społeczne, przedstawiają istniejącą infrastrukturę oraz omawiają wyniki przeprowadzonych na potrzeby raportu badań polskich czasopism i naukowców.

Keywords:

otwarta nauka ; otwarty dostęp ; otwarte zasoby edukacyjne ; czasopisma naukowe ; Open Access ; infrastruktura informatyczna ; repozytoria cyfrowe

place:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwa ICM

Date:

2014

Contributor:

Szprot, Jakub. Red.

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-63490-08-9

Language:

pol

Relation:

Platforma Otwartej Nauki ; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13