Object structure

Title:

Prawo autorskie i wolne licencje

Creator:

Siewicz, Krzysztof

Abstract:

Broszura to syntetyczne ujęcie podstaw prawa autorskiego, które daje kontekst dla omówienia alternatywnych systemów ochrony prawa autorskiego – wolnych licencji Creative Commons. Oprócz podstawowych informacji o licencjach, w broszurze znajduje się ich krytyka oraz porady jak stosować licencje w praktyce.

Keywords:

prawo autorskie ; wolne licencje ; licencje Creative Commons

place:

Warszawa

Publisher:

Koalicja Otwartej Edukacji

Date:

2010

Contributor:

Open Society Institute ; Koalicja Otwartej Edukacji

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/PRAWO-AUTORSKIE.pdf