Object structure

Title:

Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne

Creator:

Siewicz, Krzysztof

Abstract:

Publikacja wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe.

Keywords:

otwarty dostęp ; otwarta edukacja ; otwarta nauka ; Open Access ; publikacje naukowe ; piśmiennictwo naukowe

Publisher:

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Date:

2012

Contributor:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski

Resource Type:

książka

Series:

Biblioteka CeON

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-235-0959-2

Language:

pol

Relation:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf