Object structure
Title:

Analysis of economic issues related to Open Access to scientific publications

Creator:

Björk, Bo-Christer ; Sylwestrzak, Wojtek ; Szprot, Jakub

Abstract:

Raport poświęcony jest ekonomicznym aspektom otwartego dostępu do publikacji naukowych. Analiza wdrożonych na świecie otwartych modeli z ekonomicznego punktu widzenia uzupełniona jest o przedstawienie obecnych i możliwych sposobów finansowania otwartego dostępu w Polsce.

Keywords:

Open Access ; otwarta edukacja ; otwarta nauka ; otwarty dostęp ; publikacje naukowe ; piśmiennictwo naukowe

place:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwa ICM

Date:

2014

Contributor:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Source:

ISBN 978-83-63490-09-6

Language:

eng

Relation:

Platforma Otwartej Nauki ; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=15
×

Citation

Citation style: