Object structure

Title:

Open Access - Otwarta Nauka

Creator:

Bednarek-Michalska, Bożena

Abstract:

Broszura o Open Access jest wprowadzeniem w zagadnienie nowej, otwartej komunikacji naukowej. Składa się z części wprowadzającej w historię Open Access, założenia ruchu OA, definicji oraz ekonomicznych modeli publikowania czasopism naukowych, technologii w OA oraz polityki i rekomendacji dla Otwartej Nauki. Autorka opracowała także listę korzyści jakie płyną z otwartości dla świata nauki, dla uczelni, dla naukowców, dla kraju.

Keywords:

otwarta nauka ; Open Access ; otwarta edukacja ; otwarty dostęp ; komunikacja naukowa

place:

Warszawa

Publisher:

Koalicja Otwartej Edukacji

Date:

2010

Contributor:

Koalicja Otwartej Edukacji ; Open Society Institute

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/OPEN-ACCESS.pdf