Object structure

Title:

Domena publiczna

Creator:

Ganicz, Tomasz

Abstract:

Praktyczna broszura o domenie publicznej i zagadnieniach z nią związanych. Oprócz wprowadzenia w problematykę związaną z definiowaniem domeny publicznej i jej zasięgu (kurczenie się domeny publicznej), podkreślono wagę istnienia domeny publicznej. Kluczowym elementem jest schemat wygasania praw autorskich i przechodzenia dzieła do zasobów domeny. Dodatkowo broszura jest uzupełniona o przykłady praktycznego ustalania statusu prawnego dzieładla kilku wybranych przypadków, np. dla archiwalnego zdjęcia dziadka, herbu i logo Łodzi.

Keywords:

domena publiczna ; Open Access ; otwarty dostęp ; zasoby Internetu

place:

Warszawa

Publisher:

Koalicja Otwartej Edukacji

Date:

2010

Contributor:

Koalicja Otwartej Edukacji ; Open Society Institute

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=52392