Object structure

Title:

Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł?

Creator:

Siewicz, Krzysztof

Abstract:

Broszura porusza o problemie legalności źródła w dozwolonym użytku. Dozwolony użytek to ograniczenie monopolu autorskiego wprowadzone przez ustawodawcę między innymi w celu ochrony interesu społecznego związanego np. z rozwojem edukacji i nauki. Nie każde jednak społecznie korzystne działanie polegające na korzystaniu z utworów jest dozwolone bez zgody twórcy. Publikacja odpowiada na ważne pytania: Czy istnienie wymogu legalności źródła jest już przesądzone? Jak wykazać legalność źródła? Jak problem legalności źródeł ma się do praktyki pracy nauczycieli i edukatorów?

Keywords:

dozwolony użytek ; prawo autorskie

place:

Warszawa

Publisher:

Koalicja Otwartej Edukacji ; Fundacja Nowoczesna Polska

Date:

2014

Contributor:

Koalicja Otwartej Edukacji ; Open Society Institute

Resource Type:

książka

Format:

text/xml

Language:

pol

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/siewicz-legalnosc-zrodla-KOED.pdf