Obiekt

Tytuł: New model of partial oxidation of methane to syngas over Ni0/La2O3 bifunctional catalyst : global and classical kinetics ; Nowy model częściowego utleniania metanu do syngazu na bifunkcyjnym katalizatorze Ni0/La2O3 : kinetyka globalna i klasyczna

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji