Object

Title: Methods and techniques of prediction of key performance indicators for implementation of changes in maintenance organisation ; Metody i techniki prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności dla potrzeb wprowadzania zmian w organizacji utrzymania ruchu

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information