Title:

Analysis of the possibility of changing the shape of tensile membrane in existing structure

Title in Polish:

Analiza możliwości zmiany kształtu napiętej membrany w istniejącej konstrukcji

Creator:

Gerlic, Krzysztof

Abstract:

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem zadaszeń membranowych. W tym przypadku chodzi o próbę zmiany kształtu istniejącego zadaszenia w celu ograniczenia problemów z jego odśnieżaniem. Ponieważ trwałość membrany wykonanej z włókien poliestrowych pokrytych PCV jest mniejsza niż stalowej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie, dlatego może pojawić się konieczność wymiany powłoki. Zmieniając niektóre miejsca zamocowania membrany można zmienić kształt powierzchni, po której spływa woda i przesuwa śnieg. Głównym ograniczeniem koncepcji jest maksymalne wykorzystanie istniejącej konstrukcji. Analiza wariantów pozwala na wybór bardziej optymalnego kształtu.

Keywords:

konstrukcja membranowa ; napięty dach ; konstrukcja napiętej tkaniny ; zadaszenie membranowe ; zadaszenie tekstylne

Date:

2015

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Licence:

CC BY 3.0