Object

Title: Analiza efektywności termodynamicznej i ekonomicznej bloku wielopaliwowego zintegrowanego z instalacją separacji CO 2 ; Thermodynamic efficiency and economic analyis of the multifuel power plant with CO2 separation installation

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information