Object

Title: Metodyka wielokryterialnej optymalizacji cech geometrycznych implantu ortopedycznego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ; Methodology of multicriterial optimization of geometric features of anorthopedic implant for supporting the reconstruction of the anteriorcruciate ligament

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information