Object

Title: Badanie zjawiska inkrustacji powierzchni stalowej w trakcie krystalizacji izohydrycznej wybranych nieorganicznych soli z roztworów wodnych ; Investigation of incrustation phenomenon on steel surface during isohydric crystallization of selected inorganic salts from water solutions

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information