Object

Title: Badania modelowe obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas wykonywania czynności życia codziennego ; Model tests of the load of the skeletal-muscular system of the lumbar segment of the vertebral column in everyday life activities

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information