Object

Title: Ocena i klasyfikacja ryzykownych zachowań oraz błędów pracowników, z wykorzystaniem analizy dokumentacji powypadkowej wypadków zbiorowych spowodowanych zapaleniem metanu w kopalniach węgla ; Assessment and classification of risky behaviors and errors of employees, using the analysis of accident documentation of collective accidents caused by the methane ignition in coal mines

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information