Obiekt

Tytuł: Badanie kinetyki zgazowania wybranych paliw alternatywnych oraz zalecenia dla eksploatacji przykotłowych instalacji zgazowania ; Research on alternative fuels gasification process and recommendations for operation on gasification units

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji