Object

Title: Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametrów hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika elektromechanicznego umożliwiających jego zastosowanie w układzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM ; Method of measurement-based identification of parameters of the hamiltonian model of the electromechanical actuator enabling its use in the control system of a synchronous reluctance machine

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information