Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Janusza Śliwki pt. Wyznaczanie sztywności statycznej obrabiarek metodą wymuszenia dynamicznego

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Tomasiak, Edward Jun 7, 2019

This page uses 'cookies'. More information