Object structure

Title:

Samooczyszczanie i remediacja zakwaszonych zbiorników wodnych na obszarach dawnej eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (Łuk Mużakowa) ; Self-purification and remediation of acidify reservoirs on the area of past lignite exploitation near Łęknica (Muskau Arch)

Creator:

Skoczyńska-Gajda, Sylwia

Keywords:

kopalnie węgla brunatnego ; wody powierzchniowe ; remediacja zbiorników wodnych ; zakwaszene zbiorniki wodne ; węgiel brunatny ; zbiorniki wodne ; samoczyszczenie zbiorników wodnych ; wody kopalniane ; tereny górnicze ; drenaż kwaśnych wód ; eksploatacja węgla brunatnego ; Acid Mine Drainage (AMD)

place:

Gliwice

Date:

2011

Contributor:

Labus, Krzysztof. Promotor ; Marszałek, Henryk. Recenzent ; Pozzi, Marek. Recenzent

Comment:

obrona: 2011-06-21 ; streszczenie pracy

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018