Object

Title: Numerical simulation of transport phenomena in a cyclone of the circulating fluidized bed installation ; Symulacja procesów transportu w cyklonie instalacji fluidalnego spalania węgla w złożu cyrkulującym

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information