Object

Title: Kształtowanie własności biomechanicznych i fizykochemicznych stabilizatorów płytkowych o ograniczonej powierzchni kontaktu z kością wytworzonych ze stopów Ti-6Al-4V ELI oraz Ti-6Al-7Nb ; Forming of biomechanical and physicochemical properties of the plate stabilizers with limited contact surface area to bone production of the Ti-6Al-4V ELI and Ti-6Al-7Nb alloys

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information