Object

Title: Funkcjonalno-przestrzenne i historyczne aspekty zespołu klasztornego Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie na tle przemian jego architektury oraz reguły zakonnej ; Functional and spatial and historical aspect of Carmelite’s monastery in Cracow against the change of architecture and monastic rule

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information