Object

Title: Wpływ stopnia podstawienia na właściwości elektrochemiczne i spektroskopowe związków opartych o rdzeń triazyny ; The influence of the degree of substitution on the electrochemical and spectroscopic properties of compounds based on the triazine core

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information